Εξοπλισμοί πτηνοτροφικών μονάδων

Κλωβοστοιχείες Αυγοπαραγωγής και Αναθρεπτηρίων

Οι κλωβοστοιχίες SALMET είναι κατασκευασμένες στις συχρονες γερμανικές εγκαταστάσεις της ώστε να καλύπτουν υψηλά πρότυπα, καινοτόμες ιδέες και τεχνολογικές λύσείς για τις σύχρονες πτηνοτροφικές μονάδες.

Ολές οι κλωβοστοιχείες δοκιμάζονται συνεχών στις εγκαταστάσεις της SALMET. Μπορείτε να εμπιστευτείτε την μακροχρόνια εμπειρία της SALMET στην ανάπτυξη των εγκαταστάσεων πτηνοτροφικών μονάδων. Η τεχνολογικές γνώσεις - απο το σύνολο των εγκατεστημένων κλωβοστοιχείων - σας διασφαλίζουν την επιτυχία της πτηνοτροφικής μονάδας σας.

Η υψηλή ικανοποίηση του πελάτη είναι αυτό που στοχεύουμε