2016 - Νέο Αναθρεπτήριο 50.000 θέσεων

  • Συνολική Δυναμικότητα ετησίως 750.000 Πουλάδες Αυγοπαραγωγής.
  • Συνολική Δυναμικότητα ετησίως 1.500.000 Νεοσσοί Αυγοπαραγωγής.
  • Η εταιρία μας διαθέτει εμπειρο προσωπικό και εφαρμόζει τακτικά μικροβιολογικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους.
  • Θεωρείται πρωτοπόρος σε Ελλάδα,Βαλκάνια, Κύπρο και Ιταλία.