1975

Τα πατρογονικά αυξάνονται και μαζί με αυτά η παραγωγή νεοσσών. Έτσι ξεκινάει και η συνεργασία με τις τότε χώρες στα Βαλκάνια και με τις κοντινές χώρες της Μέσης Ανατολής.