1980

Εγκαθίσταται το πρώτο αναθρεπτήριο για την ανάθρεψη πουλάδων αυγοπαραγωγής.