2002

Την επιχείρηση αναλαμβάνει ο Κωσταντίνος Γεωργασόπουλος και συγχρόνως εγκαθιστά και δεύτερο αναθρεπτήριο για πουλάδες αυγοπαραγωγής.