Νεοσσοί, Πουλάδες Αυγοπαραγωγής & Νεοσσοί Κρεατοπαραγωγής