Νεοσσοί Αυγοπαραγωγής Λευκοί (Hy-Line W-98)

Η Εκκόλαψη και επώαση των νεοσσών αυγοπαραγωγής Hy-line w-98

Η Εκκόλαψη και επώαση των νεοσσών αυγοπαραγωγής Hy-line W-98 πραγματοποιείται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στον Αυλώνα Αττικής. Τα αυγά προέρχονται απο πατρογονικά της εταιρίας Ηy-line Aμερικής. Η μακροχρόνια συνεργασία (70 χρόνια) των δύο εταιρειών καθώς και το άριστο γενετικό υλικό που διαχειρίζεται με τον πλέον σύγχρονο και ενδεδειγμένο τρόπο η Κ.Γεωγασόπoυλος έχει ως αποτέλεσμα οι παραγόμενοι νεοσσοί  να είναι κορυφαίας ποιότητας. Επιπρόσθετα αυτό διασφαλίζεται από την παρουσία και τον συνεχή έλεγχο του εξειδικευμένου προσωπικού. Μετά τη διαδικασία της επώασης και εκκόλαψης των αυγών οι νεοσσοί εμβολιάζονται κατά της νόσου marek, κάμπορο, βρογχίτιδας, ψευδοπανώλης με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο και αποστέλλονται στις μονάδες με ειδικά Πιστοποιημένα οχήματα μεταφοράς νεοσσών. Οπως επίσης και στα ιδιόκτητα αναθρεπτήρια.