Κλωβοστοιχίες Αυγοπαραγωγής

Κλωβοστοιχίες Αυγοπαραγωγής

Σαραντα χρόνια πρακτικής εμπειρίας στις κλωβοστοιχίες αυγοπαραγωγής έχει οδηγήσει στην διαμόρφωση κλωβοστοιχείων για την ποιο βέλτιστη απόδοση.

Η χοάνη τροφοδοσίας  υπάρχει, είτε στην κορυφή ή στον πυθμένα της κλωβοστοιχίας. Οι κάτω χοάνες τροφοδοσίες είναι αρκετά αποτελεσματικές για να διαμορφώσουμε τα επίπεδα, και να τα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τα επάνω, ώστε να επιταχυνθούν οι εργασίες εγκαταστασής στα αναθρπτήρια.  Η χοάνη τροφοδοσίας είναι ένα μοναδικό εγγυημένο σύστημα που διαμένει την επαρκεί ποσότητα τροφής. Κάθε κάδος τροφοδοσίας είναι εξοπλισμένος με ενα σύστημα που εμπιδίζει την ανάμιξη των ζοωοτροφών. Τα συστήματα  ελέγχου επιτρέπουν μια ευέλικτη και αποτελασματική διαχείρηση των ζωοτροφών. Κάτω απο τις Ταΐστρες υπάρχουν ειδικές χωάνες που  αποθυκεύνται τα φρέσκα αυγά για περισυλλόγή.