Νεοσσοί Αυγοπαραγωγής Λευκοί (Hy-Line W-98)

Η Εκκόλαψη και επώαση των νεοσσών αυγοπαραγωγής Hy-line w-98

Η Εκκόλαψη και επώαση των νεοσσών αυγοπαραγωγής Hy-line w-98 πραγματοποιήτε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Τα αυγά προέρχονται απο κλώσσες της εταιρίας Ηy-line Aμερικής. Η μακροχρόνια συνεργασία των δύο εταιρειών καθώς και το άριστο γενετικό υλικό που διαχειρίζεται με τον πλέον σύγχρονο και ενδεδειγμένο τρόπο η Κ.Γεωγασόπoυλος έχει ως αποτέλεσμα οι παραγόμενοι νεοσσοί  να είναι κορυφαίας ποιότητας. Επιπρόσθετα αυτό διασφαλίζεται από την παρουσία και συνεχή έλεγχο εξειδικευμένου προσωπικού. Μετά τη διαδικασία της επώασης και εκκόλαψης των αυγών οι νεοσσοί εμβολιάζονται κατά της νόσσου........... με τον πλέον ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο και αποστέλλονται στις μονάδες με ειδικά οχήματα μεταφοράς νεοσσών.