Προμυθευτές

  • logo hy-line
  • logo riva selegg
  • logo salmet
  • logo tetra

Επί σειρά ετών η Εταιρεία διατηρεί στρατηγικές, ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού:

Hy-Line Αμερικής: Η μεγαλύτερη εταιρεία αναπαραγωγής νεοσσών αυγοπαραγωγής. www.hy-line.com.

Sasso Γαλλίας: Από τις μεγαλύτερές εταιρείες αναπαραγωγής νεοσσών κρεατοπαραγωγής . www.sasso.fr

Bábolna Tetra Kft Με την παράδση 200 χρόνων στην εκτροφή ζώων. www.babolnatetra.com

Salmet Γερμανίας: Εργοστάσιο κατασκευής εξοπλισμού πτηνοτροφικών μονάδων. www.salmet.de

Riva Selegg Ιταλίας: Εργοστάσιο κατασκευής ωοσκοπικών μηχανημάτων. www.rivaselegg.com