Πτηνοτροφική Επιχείρηση Κ. Γεωργασόπουλου

Hy-Line Καφέ

Πρόκειται για την πιο ισορροπημένη πουλάδα παγκοσμίως. Παράγει πάνω από 467 καφέ αυγά σε 100 εβδομάδες, τα οποία αποκτούν το βέλτιστο μέγεθος τους πολύ νωρίς. Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις σωστές ζωοτροφές, την ποιότητα των αυγών, την άριστη βιωσιμότητα δίνουν στην πουλάδα Hy-Line Καφέ την τέλεια ισορροπία που σημαίνει μεγαλύτερο κέρδος για τον παραγωγό αυγών.

Περίοδος Ανάπτυξης ( 0 – 17 εβδ.)

Σωματικό Βάρος στις 17 εβδ.: 1.400-1.480 g
Βιωσιμότητα: 98%

Περίοδος Παραγωγής ( 17-100 εβδ.)

Βιωσιμότητα στις 100 εβδ.: 92%
50% της παραγωγής στις: 140 ημέρες
Μέγιστη παραγωγή: 95-96%
Αριθμός αυγών /πουλάδα στις 100 εβδ.: 468-483
Σωματικό βάρος στις 100 εβδ.: 1.920-2.040 g
Μέσο Βάρος Αυγού στις 100εβδ.: 64.0-66.7 g/αυγό
Ανθεκτικότητα κελύφους: Άριστη

Κατηγορία: