Πτηνοτροφική Επιχείρηση Κ. Γεωργασόπουλου

Hy-Line W-80 Λευκά

Η πουλάδα Hy-Line W-80 είναι σχεδιασμένη ώστε να αποδίδει σε όλους τους τύπους εκτροφής.
Παράγει πολυάριθμα άσπρα αυγά που ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα του κελύφους τους.
Η εύκολη προσαρμογής τους σε συνδυασμό με την ελάχιστη κατανάλωση τροφής προσφέρουν στην βιομηχανία αυγών χαμηλό κόστος παραγωγής.

Περίοδος Ανάπτυξης ( 0 – 17 εβδ.)

Σωματικό Βάρος στις 17 εβδ.: 1.170-1.250 g
Βιωσιμότητα: 97%

Περίοδος Παραγωγής ( 17-100 εβδ.)

Βιωσιμότητα στις 100 εβδ.: 89,3%
50% της παραγωγής στις: 141 ημέρες
Μέγιστη παραγωγή: 95-97%
Αριθμός αυγών /πουλάδα στις 100 εβδ.: 483.9-501.7
Σωματικό βάρος στις 100 εβδ.: 1.660-1.760 g
Μέσο Βάρος Αυγού στις 100εβδ.: 65,2g/αυγό
Ανθεκτικότητα κελύφους: Άριστη

Κατηγορία: