Πτηνοτροφική Επιχείρηση Κ. Γεωργασόπουλου

NOVOgen Καφέ

Η πουλάδα NOVOgen ΚΑΦΕ παράγει καφέ αυγά. Είναι ήρεμη και εύκολη στη διαχείριση. Παράγει άριστης ποιότητας αυγά και έχει δυνάτοτητες παραγωγής με σκοπό να βελτιστοποιήσει το κέρδος των παραγωγών αυγών.

Περίοδος Ανάπτυξης (0 – 18 εβδ.)

Σωματικό Βάρος στις 18 εβδ.: 1.500-1.580 g
Βιωσιμότητα: 97 – 98%

Περίοδος Παραγωγής ( 18-90 εβδ.)

Βιωσιμότητα στις 90 εβδ.: 93-95%
50% της παραγωγής στις: 140 – 147 ημέρες
Μέγιστη παραγωγή: 93-95%
Αριθμός αυγών/πουλάδα στις 90 εβδ.: 404-408
Μέσο Βάρος Αυγού στις 90 εβδ.: 63.0-64.0 g
Ανθεκτικότητα κελύφους: Άριστη

Κατηγορία: