Πτηνοτροφική Επιχείρηση Κ. Γεωργασόπουλου

NOVOgen Λευκά

Η πουλάδα NOVOgen Λευκή έχει σχεδιαστεί για μα αποδίδει σε διάφορε συνθήκες. Δεν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές οσον αφορά την διαχείριση της. Επιλέγοντας τη θα ικανοποιηθείτε τόσο απ’ την άριστη απόδοση όσο και από την ποιότητα του αυγού εσωτερικά και εξωτερικά.

Περίοδος Ανάπτυξης (0 – 18 εβδ.)

Σωματικό Βάρος στις 18 εβδ.: 1.250-1.320 g
Βιωσιμότητα: 97 – 98%

Περίοδος Παραγωγής (18-90 εβδ.)

Βιωσιμότητα στις 90 εβδ.: 93-95%
50% της παραγωγής στις: 140 – 147 ημέρες
Μέγιστη παραγωγή: 93-95%
Αριθμός αυγών/πουλάδα στις 90 εβδ.: 410-414
Μέσο Βάρος Αυγού στις 90 εβδ.: 62.5-63.5 g
Ανθεκτικότητα κελύφους: Άριστη

Κατηγορία: