Πτηνοτροφική Επιχείρηση Κ. Γεωργασόπουλου

Πουλάδα μαύρη